חפשו אותנו ב-
 
בית החינוך "א.ד.ם וסביבה"

בית החינוך "א.ד.ם וסביבה" מושתת על ארבעה יסודות עיקריים - אכפתיות, דמוקרטיה, מיצוי הפוטנציאל, ועל תחום עשייה מרכזי של לימודי הסביבה והאקולוגיה (בית חינוך "ירוק").  
בית החינוך יהווה בית חם, איכותי ומשמעותי לכל המתחנכים בו ויצור סביבה המפתחת בילד את כל ממדי אישיותו: אינטלקטואלית, ערכית-חברתית ורגשית.

תוכניות העבודה של בית החינוך א.ד.ם וסביבה ותכני הלימוד שבו ישלבו את ארבעת התחומים הנ"ל - המשלימים היטב האחד את השני.
בית החינוך מציע התנסויות למידה הבנויות על בסיס אמונה בתיאוריות הלמידה הקונסטרוקטוביסטיות מבית מדרשם של פיאז'ה ויגוצקי, מונטסורי ודיואי. הלמידה אינה עיסוק בידע המועבר 'ממורה יודע לתלמיד שאינו יודע' אלא תהליך אינסופי של הבניית ידע ע"י הלומדים כולם (ילדים, מורים, קהילה) במפגשם עם הסביבה, שהיא מרחב החיים המורכב מאדם, טבע, טכנולוגיה, תרבות וחברה. הלמידה המשמעותית מתרחשת תוך כדי יחסי גומלין מגוונים עם מכלול התכנים, החומרים והאנשים המקיפים את הלומד.
בית החינוך יצור הזדמנויות למידה עשירות ומורכבות המאפשרות לכל ילד לקבל את מירב התמיכה והסיוע, תוך כדי התקדמות רציפה במכלול התכנים והמיומנויות הנדרשות. כל זאת באמצעות תכנון לימודים גמיש ואוטונומי, כיתות הטרוגניות מעורבות הפועלות במגוון דרכי הוראה-למידה-הערכה: למידה אינדיווידואלית, שיתופית, בקבוצות קטנות ובמליאות, ע"פ צורכי התלמידים וע"פ מה שמזמנים התכנים הנלמדים. התכנים ומהמיומנויות ייפרשו על פני כל שנות בית הספר, מכיתה א' ועד ו' (תוך התייחסות גם לכיתות ז' וח'...) והילדים יקודמו במהלך השנים משלב לשלב ע"פ קצב אישי ובסיוע מורים, תלמידים, הורים, עזרי לימוד וטכנולוגיה חדישה.
 
בית החינוך יטפח קהילה לומדת, בתוך הקשר חברתי ותרבותי ותוך כדי הפעלת מכלול רב של כישורים ומיומנויות: רגשיים, חברתיים, ערכיים וקוגניטיביים.
 
בית החינוך ישתדל לקבל ולכבד את השונות והמגוון ולהתייחס לילדים, הורים ומורים בכבוד ותוך טיפוח יחסים תקינים ומסגרות לברור קשיים וסכסוכים.
 

 

 

 אמנת טיפול נאות, רח' מוסקוביץ' 20, פינת ש. בן ציון רחובות / 054-4787373 / 052-3974277 /  tipul.naot@gmail.com