חפשו אותנו ב-
 
חוברות הסבר המשרד להגנת הסביבה

בעלים של פינת חי או פינת ליטוף?
בשנת 2009 הותקנו תקנות צער בעלי חיים ( הגנה על בעלי חיים) ( החזקה שלא לצרכים חקלאיים), התשס"ט - 2009. תקנות אלא חלות, בין היתר על חניות לממכר בעלי חיים ועל פינות חי. אכיפת התקנות נתונה בידי משטרת ישראל ומשרד החקלאות. המשרד להגנת הסביבה מגיש לכם תקציר של המידע הרלוונטי - כדי שלא תופתעו.......

בעלים של חנות חיות?
בשנת 2009 הותקנו תקנות צער בעלי חיים ( הגנה על בעלי חיים) ( החזקה שלא לצרכים חקלאיים), התשס"ט - 2009. תקנות אלא חלות, בין היתר על חניות לממכר בעלי חיים ועל פינות חי. אכיפת התקנות נתונה בידי משטרת ישראל ומשרד החקלאות. המשרד להגנת הסביבה מגיש לכם תקציר של המידע הרלוונטי - כדי שלא תופתעו.......

תקנות צער בעלי חיים
תקנות צער בעלי חים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאים) התשס"ט - 2009

המשרד להגנת הסביבה
www.sviva.gov.il

 

 

 

 אמנת טיפול נאות, רח' מוסקוביץ' 20, פינת ש. בן ציון רחובות / 054-4787373 / 052-3974277 /  tipul.naot@gmail.com