חפשו אותנו ב-
 
חוק צער בעלי חיים ( הגנה על בעלי חיים) התשנ"ד 1944
פרשנות אישית
מאת: ד"ר שמעון וידמאייר

רקע כללי:
 
מטרת חוק צער בעלי חיים (צעב"ח) היא להגדיר את הנושאים הקשורים בצער בעלי חיים וכן להגדיר את אופי הפיקוח ועונשים.
בחוק צער בעלי חיים בעל חיים מוגדר ככל בעל חוליות למעט האדם. מכאן שהחוק תקף ליונקים, עופות, זוחלים ודגים אך אינו חל על פרוקי רגליים או רכיכות שאינם בעלי חוליות.

 
לחוק צער בעלי חיים תקנות רבות העוסקות בנושאים שונים בניהם: תנאי הובלה של בע"ח, תנאי החזקה של בע"ח ועוד.

 
הנושאים בהם עוסק חוק צער בעלי חיים:

איסור התעללות - החוק אומר כי אין לענות, להתאכזר או להתעלל בבע"ח בכל דרך שהיא. לא מוגדר בחוק מהוא עינוי או התאכזרות או התעללות. הפרשנות נתונה לבית המשפט. אך כן מצוינים בחוק מקרים ספציפיים תחת איסור התעללות והם: שיסוי בע"ח אחד בבע"ח אחר, ארגון תחרות קרבות בין בע"ח, חיתוך ברקמה חיה למטרות נוי. מכאן ניתן להבין כי קרבות כלבים או קיצוץ זנב או עיצוב אוזניים בכלבים למטרות יופי מוגרים התעללות ומהווים עבירה על החוק.
 
איסור נטישה של בע"ח – החוק אוסר נטישה של בע"ח על ידי בעליו או על ידי אדם שבע"ח נמצא ברשותו או באחריותו. החוק מוסיף כי במקרים בהם נמצא בע"ח עזוב על בעליו להוכיח כי לא נטשו אותו.
 
איסור העבדת בע"ח – אין איסור גורף על העבדת בע"ח אלה איסור העבדה בתנאים מסוימים והם אם בע"ח אינו מסוגל לעבוד עקב מצבו הגופני או העבדת בע"ח עד אפיסת כוחות.
 
איסור המתה ברעל – יש איסור על המתה ברעל מסוג סטריכנין וכן איסור המתה ברעלים שיקבעו ע"י השירותים הוטרינריים. קיימת אפשרות לאשר המתה ברעל במקרים מסוימים.
 
חוק צער בעלי חיים עוסק גם במינוי מפקחים ובסמכויותיהם, במינוי נאמני בעלי חיים שיעזרו לאכוף את החוק וכן בהקמת קרן למען בע"ח שמטרתה לרכז אמצעים כספיים לצרכי חינוך, הסברה, הדרכה, סיוע לארגונים למען בעלי חיים וקידום החוק.
.
העונשים הקבועים בחוק לעברות המוגדרות בו:
 
שנה מאסר או קנס לעוברים על סעיפי איסור העבדה או איסור המתה.
שלוש שנים מאסר או קנס לעוברים על סעיפי איסור התעללות.
 


 
  
 

 

 

 אמנת טיפול נאות, רח' מוסקוביץ' 20, פינת ש. בן ציון רחובות / 054-4787373 / 052-3974277 /  tipul.naot@gmail.com