חפשו אותנו ב-
 
טפילים פנימיים - תולעים - בעופות ובעלי כנף
מאת: ד"ר שמעון וידמאייר

רקע כללי:
 
טפילים פנימיים בעופות ובעלי כנף פוגעים בהתפתחות ועשויים להוביל אף למוות. קימים מספר סוגים של תולעים בעופות ובעלי כנף אשר מטפילים את מערכת העיכול וניתן לחלקן באופן כללי לתולעים עגולות ולתולעי סרט.
 
תולעים עגולות גדולות – אסכרידים – Ascarids – נפוצות בתרנגולות, ברווזים ותרנגולי הודו. אורכן יכול להגיע לעד 12 ס"מ וניתן להבחין בהן בקלות ללא אמצעי הגדלה במעי הדק.
מחזור החיים של האסכרידים הוא מחזור ישיר, נקבות האסכרידים מטילות ביצים בתוך מערכת העיכול של העוף, ביצים אלו מופרשות עם הלשלשת לסביבה. לביצי האסכרידים קליפה עבה ובתוכן מתפתח השלב הראשון של התולעת (לרווה). הביצה הופכת למדבקת תוך שבועיים עד שלושה והתרנגולות נדבקות בתולעת על ידי אכילה של ביצים מדבקות מהסביבה. ביצי האסכרידים בעלות הקליפה העבה הן עמידות מאוד בסביבה ורוב חומרי החיטוי הרגילים אינם פועלים כנגדן.
תולעים עגולות קטנות – קפילריה – Capillaria (תולעי שיערה) – תולעים אלו נפוצות בבעלי כנף ממינים שונים. אוכן הוא מספר מ"מ. קיימים סוגים רבים של תולעים ממשפחת הקפילריה וכל סוג מטפיל אזור אחר של מערכת העיכול.
מחזור החים של תולעי הקפילה תלוי בסוג. ישנם סוגים עם מחזור חים ישיר כמו של תולעי האסכרידים וישנם סוגי קפילריה עם מחזור חים עקיף. אצלת תולעי הקפילריה בעלי מחזור החיים הישיר ביצים הקפילריה הופכות למדבקות לאחר 6-8ימים מרגע הפרשתן עם הלשלשת.
תולעים שטחות – צסטודות – Cestodes- Tapeworms- תולעי סרט – תולעים שטוחות הבניות מספר רב של סגמנטים, גודלן מגוון החל ממ"מ ועד מספר ס"מ. בדרך כלל אזור הראש קטן וצר יותר לעומת החלקים האחוריים של התולעת. ניתן לראותן בקלות ללא אמצעי הגדלה.
מחזור החיים של תולעי הסרט הוא מחזור עקיף. חלק ממחזור החים של התולעת עובר בפונדקאי ביניים, פרוקי רגליים ורכיכות. ביצי התולעת מופרשים עם הלשלשת ופונדקאי הביניים אוכל אותם ואז בתוכו יש התפתחות של השלבים הראשונים של התולעת. העוף נדבק בתולעת על ידי אכילת פונדקאי הביניים שנושא בתוכו את הלרווה של התולעת.
תולעים שטוחות בתרנגולת. צולם ע"י ד"ר שמעון וידמאייר
תמונה 1: תולעים שטוחות כפי שצולמו בנתיחה שלאחר המוות בתרנגולת. צולם ע"י ד"ר שמעון וידמאייר

 תולעים עגולות בתרנגולת. צולם ע"י ד"ר שמעון וידמאייר 
 תמונה 2: תולעים עגולות כפי שצולמו בנתיחה שלאחר המוות בתרנגולת. צולם ע"י ד"ר שמעון וידמאייר.

סימנים קליניים של נגיעות בתולעים בעופות ובעלי כנף:

- פגיעה בגדילה.
- אובדן תיאבון.
- רזון וחולשה.
- שלשולים לעיתים עם דם.
- חיוורון – אנמיה.
- נוצות סמורות, כנפיים שמוטות.
- מוות.
בבדיקה פתולוגית ניתן למצוא נוכחות של תולעים במעי.

מניעת תולעים בעופות ובעלי כנף:
 
ההגנה הטובה ביותר מפני תולעים בעופות ובעלי כנף היא ממשק טוב, שמירה על היגיינה ומזון איכותי.
עופות חדשים יש לשים בהסגר ולתת טיפול נגד תולעים.
במקרים בהם יש נגיעות בתולעים יש לטפל בעופות וכן לנסות לשבור את מעגל ההדבקה. מאחר וההדבקה אפשרית הן באופן ישיר על ידי אכילת ביצים מדבקות והן באופן עקיף על ידי אכילה של פונדקאי ביניים יש צורך לנקות היטב את המצע וכן למנוע נוכחות של פרוקי רגלים ורכיכות. גידול עופות על רשת ומניעת מגע עם הלשלשת מפחות את מקרי ההדבקה.
במקרים בהם לא ניתן למנוע הדבקות מומלץ לבצע טיפול מונע נגד תולעים אחד לשלושה חודשים לאחר התייעצות עם וטרינר העוסק בעופות ובעלי כנף.

טיפול בתולעים בעופות ובעלי כנף:

קיימים מספר רב של חומרים לטיפול בנגיעות בתולעים בעופות ובבעלי כנף. חלק מהחומרים פעילים נגד תולעים עגולות, חלק מהחומרים פעילים נגד תולעים שטוח וחלק מהחומרים פעילים נגד שני סוגי התולעים. לצורך התאמת טיפול יש להיוועץ ברופא וטרינר העוסק בעופות ובעלי כנף.
חשוב לזכור כי טיפול בתולעים יוביל למעבר רב של תולעים וביצים בלשלשת, אשר עלולים להוות גורם להדבקה חוזרת, לכן יש למנוע מהעופות מגע עם הלשלשת לאחר הטיפול ויש לנקות היטב את המצע בכדי לנוע אפשרות להדבקה חוזרת. מאחר ורוב החומרים פעילים רק נגד השלב הבוגר של התולעים יש לחזור על הטיפול לאחר תקופה של שבועיים.

 
בכל מקרה של חשד בנגיעות בתולעים או לצורך קביעת תוכנית טיפולים מונעים יש לפנות לווטרינר העוסק בעופות ובעלי כנף.
  
 

 

 

 אמנת טיפול נאות, רח' מוסקוביץ' 20, פינת ש. בן ציון רחובות / 054-4787373 / 052-3974277 /  tipul.naot@gmail.com