חפשו אותנו ב-
 
עקרונות האמנה

אמנת טיפול נאות הינה אמנה חברתית ומקצועית השמה לה לדגל לשמור על בריאותם וזכויותיהם של בעלי חיים. 

חברי האמנה מחויבים לעקרונות הבאים:
 
1. לכל בעלי החיים יש צרכים גופניים, בריאותיים, התנהגותיים, מנטליים וחברתיים ואנו פועלים על מנת לספק להם צרכים אלו.

2. לכל בעלי החיים יש את הזכות לחיות בתנאים נאותים.

3. לכל בעלי החיים יש זכות לקבל טיפול רפואי.

4. עסק המוכר בעלי חיים יידע את הרוכשים בכל דרישות הגידול של החיה אותה רכשו.

5. לפעול ברוח חוק צער בעלי חיים.
 
החברים החתומים על אמנה זו מתחייבים לעמוד בכל עקרונות האמנה.  
 
 
כל חבר באמנה עובר בדיקה חודשית אשר במהלכה יבדקו:
 
1. תנאי המחייה של החיות- הכלובים, צפיפות, איכות המים, כלי המזון, המצע וניקיון הכלוב.
 
2. טיב המזון שהן מקבלות- טריות המזון, ניקיון והקפדה על מזון מתאים ואיכותי
 
3. בריאות החיות- החיות נבדקות על מנת לזהות סימני מחלה מוקדמים.
 
מעבר לכך כל חיה חולה תיבדק ותקבל טיפול רפואי בשעת הצורך במרפאה וטרינרית.
 
אי עמידה בעקרונות אלו תמנע אפשרות חברות באמנה.
 

 

 

 אמנת טיפול נאות, רח' מוסקוביץ' 20, פינת ש. בן ציון רחובות / 054-4787373 / 052-3974277 /  tipul.naot@gmail.com